Thành lập

2004

ANCL (Công ty TNHH ANH NGHĨA) là Công ty chuyên sản xuất và chế tạo trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, được thành lập vào tháng 05/2004 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy phép đăng kí kinh doanh số 3600677053: Ngành nghể chính là gia công linh kiện cơ khí chính xác, chế tạo khuôn mẫu.

Năng lực sản xuất

ANCL mang đến cho bạn những sản phẩm,linh kiện chất lượng cao và còn đồng hành cùng bạn từ khi bạn tưởng tượng đến khi hoàn thành dự án của bạn