Cách gọi món

Phúc Ký Best seller

Menu

PHÚC KÝ MÌ GIA
Mì tàu đúng vị, ăn một phát mê ngay

Khi tới thưởng thức tại quán quý khách hàng được khuyến mãi khăn và nước uống

HOTLINE: 0941.870.233